Opphavskvinnen til begrepet homonasjonalitet, Jasbir Puar, kommenterer den store utbredelsen begrepet har fått og oppdaterer relevansen av det i forhold til seksuelt medborgerskap og amerikansk og israelsk utenrikspolitikk.