Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling

er sosiolog og jobber som forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet foreldreskap og vold/overgrep. kari.stefansen@nova.no

er sosialantropolog og jobber som forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet utdanning, foreldreskap for ungdom og ungdom og seksualitet. ingrid.smette@nova.no

er sosiolog og jobber som Ph.d stipendiat ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ved Universitetet i Oslo (UIO). Doktorgradsprosjektet er tematisk tilknyttet et EU finansiert samarbeidsprosjekt gjennom Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Dagmara er opptatt av helse i et samfunnsmessig perspektiv og har arbeidet med seksuelle krenkelser blant ungdom. dagmara.bossy@medisin.uio.no

  • Side: 3-19
  • Publisert på Idunn: 2014-03-13
  • Publisert: 2014-03-13

I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle et sett av begreper for uønsket beføling som både fanger likheter og forskjeller mellom ulike former for uønsket beføling, og den makten som spiller seg ut når uønsket beføling skjer. Det empiriske grunnlaget for analysen er 128 kvalitative beskrivelser av uønsket beføling eller voldtektsforsøk. Beskrivelsene er hentet fra en omfattende representativ survey om volds- og krenkelseserfaringer blant avgangselever i videregående skole (n=7033). I artikkelen identifiserer og diskuterer vi tre typer av uønsket beføling og foreslår følgende begrepsfestinger: seksualisert invadering, utprøvende beføling og aggressiv beføling. Analysen er forankret i et kontinuumsperspektiv på seksuell vold.

Gendered attacks: Young girls’ experiences of unwanted touching

In research, unwanted touching is often categorized as either sexual harassment or sexual violence. In this paper we analyze unwanted touching as a distinctive phenomenon. Our aim is to develop conceptualizations that capture both similarities and differences in different acts of unwanted touching, and the forms of power they involve. The empirical basis is 128 qualitative descriptions of situations involving either unwanted touching or attempted rape from a representative large scale survey on physical and sexual violence among youths in Norway (n=7,033). We identify and discuss three types of unwanted touching and suggest the following conceptualizations: sexualized bullying, sexually inviting touching, and aggressive touching. The analysis is guided by a continuum perspective on sexual violence.

Keywords: Unwanted touching, sexual harassment, sexual violence, youth, gender
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon