Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sosial investering i kjønnslikestilling? – Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk

er stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning og disputerer senhøsten 2013 på en avhandling om etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet. Hans øvrige forskningsinteresser omfatter blant annet utviklingen av innvandrings- og integrasjons- og likestillingspolitikk, samt endringer i europeisk statsborgerrett.

arnfinn.midtboen@samfunnsforskning.no

er forsker I og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsinteresser omfatter studier av politikkutvikling, med særlig vekt på likestillingspolitikk, diskrimineringslovgivningen og flerdimensjonal likestilling. I tillegg har hun arbeidet med studier av effekter av kvotering til næringslivsstyrer, kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv.

mari.teigen@samfunnsforskning.no

  • Side: 294-308
  • Publisert på Idunn: 2013-11-28
  • Publisert: 2013-11-28

Argumenter om at kvinners deltakelse i arbeidslivet må styrkes av hensyn til velferdsstatens bærekraft, er en viktig del av ideer om «social investment» – en betegnelse som i stigende grad blir brukt for å karakterisere endringer i europeiske lands arbeidslivs- og velferdspolitikk. I denne artikkelen diskuterer vi relevansen av «sosial investerings»-perspektivet i en norsk kontekst og undersøker hvordan kjønnsperspektiver behandles i nyere politiske dokumenter knyttet til arbeids-, velferds- og inklusjonspolitikken. Vi argumenterer for at ideer om sosial investering er til stede i den norske politikkutviklingen, men at kjønns- og likestillingsperspektiver har en annen rolle enn i sentrale europeiske debatter. I den generelle arbeids- og velferdspolitikken er tradisjonelle likestillingspolitiske utfordringer i hovedsak fraværende, og i den grad kjønn fremtrer som en relevant kategori, er det i forbindelse med innvandrerkvinners lavere sysselsetting. Avslutningsvis i artikkelen drøfter vi hvordan ulike forståelser av kjønnslikestilling opererer side om side i norsk arbeids- og velferdspolitikk.

Social investment in gender equality? Multidimensional perspectives on Norwegian activation policies

This article draws on theories of social investment to explore recent changes in Norwegian work and welfare policies, and the role of gender equality in these changes. The empirical analysis suggests that ideas of social investment indeed permeate recent changes in Norwegian work and welfare policies. However, questions of gender equality are not addressed in the documents introducing these changes, except when the problem at hand is the employment rates of migrant women – who are the main recipients of activation policies. In conclusion, we discuss how different perceptions of gender equality exist simultaneously in in Norwegian work and welfare policies.

Keywords: Gender equality, ethnicity, social policies, welfare reform, immigration, active citizenship
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon