Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mellom hjem og barnehage: Likestilling i det tredje skiftet

er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er familie, fedre og velferdsstatens omsorgspolitikk. Et annet tema er bygdesosiologi med vekt på kjønn og endringer i landbruket. Hun er redaktør (sammen med Elin Kvande) for den nylig utkomne antologien Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (Universitetsforlaget 2013).

berit.brandth@svt.ntnu.no

er stipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun er i sluttfasen av sin avhandling om hvordan «likestilte» heltidsarbeidende småbarnsforeldre koordinerer hverdagen. Hennes siste publikasjon er kapitlet «Fedrekvoten – stykkevis og delt eller fullt og helt?» i antologien Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (Brandth og Kvande (red.) 2013).

kristine.smeby@svt.ntnu.no

Basert på et intervjumateriale med foreldrepar som begge jobber fulltid og har et mål om likestilt arbeidsfordeling i familien, utforsker denne artikkelen hvordan det usynlige tilretteleggingsarbeidet, det tredje skiftet, fordeles mellom mor og far. Fokus er på ansvaret for oppgaver som handler om barnas kontakt med omverdenen – barnehage og barnebursdager, der familiens praksis er «på display». Spørsmålet er på hvilken måte fedrene tar ansvaret for planlegging og regissering. Vi finner at en fast fordeling av oppgavene, mer enn en flytende, har større potensial for å involvere fedrene i hele prosessen. Vi finner også at mødrenes tilbaketrekning fra det løpende helhetsansvaret i familien skaper rom for fedrenes ansvarstaking.

Between home and kindergarten: Gender equality in the third shift

In this article we explore the third shift of organizing and planning family life in dual-earner families of pre-school children. Generally mothers have been responsible for pulling the strings to adjust all activities in a functioning manner to avoid imbalance between home and work – and at the same time managing gender equality. Here we discuss when and how also fathers may participate in the third shift to gain more understanding of family responsibility. One result is that fathers need to be given, as well as claim, space to acquire knowledge and experience of the management of everyday life in and between home and arenas like the kindergarten, as well as of the children’s world of birthdays and other irregular events.

Keywords: Gender equality, third shift, family management, kindergartens, fathering
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon