Kari Wærness diskuterer utviklingen innen norsk likestillingsforskning, kvinneforskning og kjønnsforskning fra 1970 og frem til i dag og skisserer veier videre for handlingssbasert forskning. Hun argumenterer for å oppheve idealet om tverrfaglighet innen disse feltene.