Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lønnsarbeid og kvinnearbeid – Tilbake til diskusjonen om arbeid

er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hennes siste publikasjoner inkluderer artikkelen: «Towards a Mixed Economy of Long-Term Care in Norway?» i Critical Social Policy 32 (4):577–596 (2012), samt en forskningsrapport fra et igangværende prosjekt om migrasjon og omsorgsarbeid (med Ingrid Guldvik): «Migrant Care Workers’ Lived Experiences in the UK and Norway. Report of the Research Project: Welfare Policy and Care Work: a Cross-National Norwegian / UK Study of Migrants in Care Work» – http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/pubs/2013/reports/Christensen-Guldvik-2013.pdf. London: Social Care Workforce Research Unit, King’s College London (2013).

karen.christensen@sos.uib.no

er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hennes siste publikasjon er boken Nav- med brukeren i sentrum? (2013) redigert med Hans-Tore Hansen og Kjetil G. Lundberg.

liv.syltevik@sos.uib.no

  • Side: 157-172
  • Publisert på Idunn: 2013-07-09
  • Publisert: 2013-07-09

På 1970-tallet ble begrepet arbeid satt på dagsorden i samfunnsvitenskapen. Ikke minst bidro empiriske studier av kvinners ulønnete hus- og omsorgsarbeid til å utfordre det dominerende begrep om arbeid som lønnsarbeid. Siden 1970-årene har forholdet mellom kjønn og arbeid i den vestlige verden endret seg vesentlig, noe som gjør nytenkning nødvendig. Artikkelen rekapitulerer 1970-tallsdiskusjonen og presenterer to nyere tilnærminger til arbeid fra henholdsvis arbeids- og omsorgssosiologien. Budskapet er at kombinasjonen av disse to tilnærmingene kan bidra til å utvikle et arbeidsbegrep som er relevant i forskning om arbeid og kjønn i dag.

Paid work and women’s work. Discussing work again

In the 1970s central discussions on the concept of work took place within the social sciences. In particular empirical studies into women’s unpaid house- and care work challenged the hegemonic paid-work-concept. This article lightens the history of these discussions comprising various resistances against the paid-work-concept and leading to the inclusion of unpaid work in the discussions. However, since the 1970s significant changes have taken place in relation to gender and work in the western world, in particular in Scandinavia. On this background the article discusses limitations of the suggested work concepts of the 1970s and points at two current attempts of approaching work: one from the sociology of work (Glucksmann) and one from the sociology of care (Ungerson). While Glucksmann, inspired by Durkheim, develops a scheme including all types of work and their distribution, Ungerson, rather Marxist inspired, focuses on the relation between structural conditions and emotional work tensions. The article suggests that the combination of these approaches can serve as a constructive point of departure for a concept of work that is relevant to work-gender research and simultaneously is empirically sensitive to future changes.

Keywords: Work, house- and care-work, paid work, unpaid work, gender
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon