Den norske likestillingsfortellingens progressive grunntone avpolitiserer hele spørsmålet og postulerer en enighet og oppslutning både om premissene og målet for likestilling, argumenterer Cathrine Egeland. Hun etterlyser en videretenkning og (re)politisering som ikke viker unna for konflikter og interessemotsetninger.