Hva er det normative og prinsipielle grunnlaget for likestillingstenkningen, spør Cathrine Holst. I dette innlegget ettersporer hun ulike forståelser av likestilling i politisk teori og filosofi. Et nærmere svar på hva likestilling betyr, vil alltid avhenge av hvem som spørres, hva som studeres og hvordan.