Kvinnesaksforkjemperen Berit Ås ble født 10. april 1928. Vi kan gratulere en gründer som fortsatt har ideer, energi og vilje til «å stå på». Som sosialpsykolog er hun mest kjent for teorien om de fem hersketeknikkene. Hun er stifteren av Kvinner for fred og kan omtales som Kvinneuniversitetets mor.