Artikkelen «Myter og realiteter om kvinnelige rådmenn» av sosiologen Gunnar Uhlmann i dette nummeret kritiserer en rapport om kvinnelige rådmenn som konsulentselskapet Econ utførte for Kommunens Sentralforbund (KS). Redaktørene i Tidskriftet for kjønnsforskning har derfor gitt dem anledning til å svare på Uhlmanns kritikk. Svarene fra Knut Arild Larsen som representerer Econ og avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas som representerer KS er trykket her sammen med korte tilsvar fra ham.