Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge

er professor i teologi ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, med Det nye testamente som fagområde. Han har bl.a. arbeidet med maskulinitet i fremstillinger av Jesus i evangeliene og i den historiske Jesusforskningen i det 19.århundre i Europa. Hans publikasjoner inkluderer Putting Jesus in His Place. A Radical Vision of Household and Kingdom (Louisville: WJK 2003) og Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the Nineteenth-Century Historical Jesus (London: I.B. Tauris, 2012).

halvor.moxnes@teologi.uio.no

  • Side: 104-122
  • Publisert på Idunn: 2013-07-09
  • Publisert: 2013-07-09

I den siste delen av 1800-tallet var Norge vitne til store samfunnsmessige forandringer med modernisering og kritikk av kristendommen. Kvinnebevegelsen var en av de viktigste drivkreftene i moderniseringen og utfordret det teologiske grunnlaget for kvinnens underordning. De liberale teologene ved universitetet støttet kvinners talerett og rett til å bli prester, men stod likevel sammen med de mer konservative teologene om å argumentere for kvinnens underordning. Artikkelen argumenterer for at denne konflikten må belyses ved å se krisen i moderniteten som en krise for maskuliniteten i konfrontasjon med nye krav og samfunnsendringer. Siden Jesus var det fremste (mannlige) idealet for kristen identitet, reflekterer presentasjoner av Jesus i bøker av (mannlige) teologer fra denne tiden forsøk på å forme en ny, mannlig identitet. Den tradisjonelle maskuliniteten er omformet for å integrere både maskuline og feminine trekk.

«The Modern Breakthrough» and Christian Masculinity of Bourgeois Theologians in Norway

The last part of the 19th century was a period of transformation of the Norwegian society with modernization and criticism of Christianity. The women’s movement was one of the major forces of modernization, and it challenged the theological basis for women’s subordination. The liberal university professors of theology did not meet this criticism directly; by and large they defended women’s subordination with theological arguments. This essay deals with this conflict from another perspective, seeing the crisis of modernity as a crisis for masculinity and male roles when confronted with new demands and social changes. Since Jesus was the primary (male) ideal for Christian identity, presentations of Jesus in books by Norwegian (all male) theologians from this period reflect attempts to form a new, male identity. In these books a traditional masculinity is transformed to integrate both masculine and feminine characteristics. However, the negative contrast to this new ideal masculinity was described in terms that traditionally were characterized as feminine. This pattern appears to be in line with the contrast popular in Nordic masculinity research between «manly» and «unmanly». However, in these writings by Norwegian theologians and critics we also find another contrast, between (the positive) «manly» and (the negative) «only manly», or «hyper masculine».

Keywords: Norway, modernity, masculine theology, Jesus, male ideal, women’s liberation.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon