Interseksjonalitet handler om det problematiske skjæringsfeltet mellom identitet og forskjell, skriver Randi Gressgård. Kan det slik virke som en felles teoretisk og normativ plattform for feminismen som teoretisk foretak?