Affekt har skapt en plass for teoretisk nytenkning, argumenterer Marianne Liljeström. Men risikerer vi på denne måten å kaste vrak på tidligere kritiske innsikter? Liljeström nærmer seg spørsmålet ved å etterspore den affektive vendingens relevans for forholdet mellom ontologiske og epistemologiske spørsmål i kjønnsforskningen.