Affekt signaliserer en fornyet interesse for det utenomdiskursive, påpeker Stine Helena Bang Svendsen. Men begrepet «affekt-teori» skjuler et mangfold av tilnærminger som er mer samtidige enn egentlig like. Forstår man de ulike affektbegrepene i forhold til den teoretiske sammenhengen de er utviklet innenfor, kan de imidlertid ha mye å tilføre.