Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«(S)aa meget bedre skikkede til … de mindste Ting»: Niels Treschow om dannelse og kjønn

Post doktorSenter for tverrfaglig kjønnsforskningUniversitetet i Oslo

  • Side: 99-120
  • Publisert på Idunn: 2012-09-03
  • Publisert: 2012-09-03

Niels Treschow, UIOs første professor i filosofi, importerte og videreførte et kontinentalt dannelsesideal som ekskluderte kvinner fra akademia. Tone Brekke viser at Treschow likevel er interessant som kjønnsteoretiker, fordi han problematiserer dannelsestenkningens ideologi om kjønn. Dannelsen må ikke innsnevres til den profesjonaliserte, homososiale akademiske sfæren. I stedet må det mannlige kunnskapsidealet balanseres mot et mer egalitært og affektivt sympatibegrep, noe Treschow mente kvinner representerte i større grad. Sosiabiliteten, eller menneskets naturlige selskapelighet, blir for Treschow en viktig motvekt mot en tenkning om kjønn som er preget av dikotomier og eksklusjon.

«So much better suited to small things»: Niels Treschow on Bildung and gender

Niels Treschow, the first professor of philosophy at the University of Oslo, argued that women should be excluded from academia. In spite of this exclusion, however, Treschow formulates more nuanced models of gender that depart from this period’s dominant understanding of Bildung. Against academia as a homosocial and overly rational and professionalized sphere, Treschow suggests that both individual and societal Bildung should be based on sociability, the family and feminine models of sympathy and care.

Keywords: Gender, bildung, philosophy, university, sociability, citizenship
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon