I 1988 publiserte Elisabeth L’orange Fürst den banebrytende studien Kvinner i Akademia, der hun fant et mønster som tydet på at kvinner ble utsatt for forskjellsbehandling i ansettelsen til vitenskapelige stillinger i akademia. Det var ikke like populært overalt. I dette essayet, et noe bearbeidet muntlig foredrag, forteller Fürst om reaksjoner hun fikk – og om refleksjoner hun har gjort seg i ettertid.