Hvordan står det til? Kjønnsperspektiv i utlysninger og tildelinger i Forskningsrådet

I Foreningen for kjønnsforsknings forrige spalte i tidsskriftet lanserte vi ideen om en høringskonferanse. Nå vet vi at det blir – den 20. oktober i Oslo – i forbindelse med kontaktmøtet vi arrangerer sammen med Kilden. Sett av datoen, dette er nemlig viktig!

Forskningsrådet har et spennende prosjekt gående om likestilling og kjønnsperspektiv i sitt arbeid: «Balanse» og har blant annet gjort noen opptellinger for tildelingene i VAM. Det finnes informasjon om dette på Forskningsrådets hjemmesider.

Vi vil gjerne være med å påvirke dette arbeidet ved å ta fatt i noen forskningsprogrammer og se på hvordan kjønnsperspektivet blir ivaretatt i disse. Verdikt, VAM og Kulvert synes aktuelle for oss, både fordi Forskningsrådet selv har fokusert på disse, fordi de dekker flere områder, og fordi det gjøres et interessant arbeid rundt kjønnsperspektiv og likestilling i noen av dem (se f.eks. Verdikts hjemmeside). Vi ønsker både å lære av gode grep som er gjort, og peke på utfordringer.

Hva innebærer det å inkludere et kjønnsperspektiv i ulike fagområder? Er dette noe det kan sies å være en enighet om, og hvordan vurderes det innenfor ulike fagfelt? Vi er opptatt både av hva som legges i begrepet «kjønnsperspektiv» i ulike programmer, hvordan vurderingen av kjønnsperspektivet organiseres og praktiseres, og ikke minst er vi opptatt av hvilke resultater dette perspektivet får i tildelingene!

Foreningen vil også gratulere kjønnsforskningsmiljøet ved den tidligere Høgskolen i Bodø med å ha blitt Universitetet i Nordland – vi har fått et nytt universitet med dyktige og allsidige kjønnsforskere, og mye tyder på at vi blir invitert til et arrangement i Bodø til høsten. Gratulerer og lykke til!

Marit Aure

Leder i Foreningen for kjønnsforskning i Norge