Dette bidraget er inspirert av debatten Harriet Bjerrum Nielsen initierte høsten 2010 i tidsskriftet, men også av et innlegg jeg holdt i anledning Forskningsdagene 2010 og Senter for kvinne- og kjønnsforsknings arrangement med tittelen «Er det så naturlig – perspektiver på kultur, kjønn og biologi». Tankegangen bygger på perspektiver jeg var opptatt av i det NFR-finansierte RAMBU-prosjekt: Bærekraftig kystkultur? Et kjønnsperspektiv på områdebruk og naturressursforvaltning.