Nytt styre – ny fokusering på forskningspolitikk

På Foreningen for kjønnsforsknings generalforsamling i Bergen i vår ble det valgt nytt styre. Mange av oss i det nye styret hadde ikke møtt hverandre før, mange er relativt nye i FOKK, og vi er også et rimelig ungt styre, men har noen seniorer som støtte. I tillegg har vi for første gang fått flere menn i styret, og vi har stor og god geografisk og institusjonell spredning. Dette er vi veldig fornøyd med, og sammen tror jeg vi representerer en viss bredde og mye erfaring fra kjønnsforskningen. Den geografiske spredningen gjør at vi satser på å ha de fleste møtene på telefon, og vi prøver ut Skype.

Sammen med Kilden arrangerte vi kontaktmøtet i Oslo 21. oktober. Kontaktmøtet er en litt uformell møteplass som skal legge til rette for faglig diskusjon mellom flest mulig miljøer og institusjoner på kvinne- og kjønnsforskningsfeltet. Vi er glad for at mange ulike miljøer var representert på møtet. Det er inspirerende å høre om arbeidet som gjøres rundt om, vi ble mer kjent med hverandre, og vi fikk høre at miljøene står overfor både spesifikke og mer særegne utfordringer (se referatet på FOKKs hjemmeside http://www.fokk.no). Styret fikk også støtte for sin prioritering av forskningspolitiske rolle. Det betyr at vi legger vekt på å opprettholde de andre aktivitetene i foreningen, som det å skape møteplasser og informere, men vil bruke mest tid og energi på å påvirke viktige forskningspolitiske prosesser som er på gang.

Den forskningspolitiske rollen forstår vi som det å arbeide for å bedre kjønnsforskningens vilkår på viktige forskningspolitiske arenaer. Vi er en nasjonal forening som favner bredt og er ment å inkludere alle slags aktører på kjønnsforskningsfeltet. Samtidig er det, så langt vi kjenner til, ikke mange andre som fokuserer nettopp på kjønnsforskningens generelle vilkår. (Den utmerkede Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) fokuserer for eksempel på likestillingsspørsmål). Vi har gitt innspill til mandatet for evalueringen av Norges forskningsråd og løftet frem at evalueringen må «inkludere kjønns- og likestillingsperspektivet i alle nivå og faser […] og at Forskningsrådets egen policy på feltet er et utmerket redskap til dette formålet. Kjønns- og likestilling må inngå i mandatets overordnede formuleringer og i beskrivelsen av kriterier og forhold som skal vurderes i evalueringen».

Vi vil komme med høringsuttalelser i andre aktuelle saker (tips oss gjerne!). Vi vil også følge med når kjønnsforskningsprogrammet nærmer seg sin avslutning. Det mest spennende er kanskje at vi planlegger å arrangere en høringskonferanse om kjønnsperspektivet i Forskningsrådets programmer og andre sentrale dokument. Hvis du har råd, innspill eller har lyst å være med på å jobbe med dette, er det bare å ta kontakt. Sjekk gjerne hjemmesiden vår for informasjon om foreningen.

Marit Aure

Leder i Foreningen for kjønnsforskning i Norge