Barneomsorg får ikke alltid tilbørlig oppmerksomhet i sosiologiske samfunnsanalyser. Det er heller ikke vanlig at barnespsykologer anlegger et bredt samfunnsperspektiv på barneomsorg og på barns utvikling. Det er derfor grunn til å merke seg bidragene fra Göran Esping-Andersen The Incomplete Revolution (2009) og Penelope Leach Childcare Today (2009), som begge retter søkelys mot omsorgens betydning for barns leveforhold og for den sosioøkonomiske utviklingen i den vestlige del av verden.