Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-6)
av Gro Hagemann, Åse Røthing og Jorun Solheim
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-25)
av Av Svein Atle Skålevåg
Michel Foucault betegnet «vårt» samfunn som et kjønns- eller seksualitetssamfunn. I denne artikkelen blir tanken om et -seksualitetssamfunn utforsket ved å se på det strafferettslige reformarbeidet i Norge fra 1880-tallet ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 28-46)
av Bente Rosenbeck og Kari Melby
Artikkelen tar for seg den politisering av reproduksjonen som foregikk i nordiske land, med særlig vekt på Danmark og Norge, i de første tiårene av 1900-tallet. Spørsmålet som reises er ...
Vitenskapelig publikasjon
(side 47-62)
av Jan Frode Hatlen
Hvorfor blir familiedrap både akseptert og hyllet i noen kulturer? Hva ligger bak et slikt bifall av drap på barn, ektefeller og andre familiemedlemmer? Begrepet æresdrap har fått stadig mer ...
(side 64-81)
av Hilde Gunn Slottemo
1950-tallet er blitt sett på som husmor- og forsørgersamfunnets høydepunkt. I denne perioden var idealet kjønnsarbeidsdeling: Gifte kvinner skulle være husmødre, mens deres ektemenn skulle ha lønnet arbeid som gjorde ...
(side 82-98)
av Bjørg Seland
Kvinner sluttet tallsterkt opp om 1800- og 1900-tallets lek-manns-rørsle - en pietistisk bevegelse som helt opp til vår tid har markert konservative holdninger til kjønnsmessig likestilling. Men bedehuskulturen har gitt ...
Kommentar
(side 100-108)
av Kari Elisabeth Børresen
The present essay describes Matristic discourse on God and humanity during the European Middle Ages, Renaissance and Baroque. This innovative God-language was reinvented by 19th century feminists arguing for ...
(side 110-123)
av Inger Elisabeth Haavet
I februar 1983 ble det første nordiske kvinnehistorikermøtet arrangert på Lysebu i Oslo. Siden har nordiske kjønnshistorikere satt hverandre stevne hvert tredje år - det tiende møtet vil finne sted i Bergen ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon