Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskriftet ble startet under navnet Kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temahefter og i åpne hefter. Tidsskriftets hovedseksjon er fagvurderingsbasert.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, lærere og studenter innenfor alle fagområder der kjønnsperspektiv inngår samt policymakere og andre med interesse for spørsmål som angår kjønn og likestilling i ulike deler av samfunnet.

Tidsskriftet utgir artikler hovedsakelig på norsk, mens også dansk, svensk og engelsk.

Tidsskrift for kjønnsforskning utgis av Universitetsforlaget  på vegne av Kilden kjønnsforskning.no, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger årlig. Tidsskriftet utgis med åpen tilgang (open access).

Vil du skrive? Se mer informasjon her.

Kvalitetsvurdering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
  • Directory of Open Access Journals
  • ERIH PLUS
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
Ansvarlige redaktører
Beret Bråten, Postdoktor-stipendiat, Helsetjenesteforskningen (HØKH), Akershus Universitetssykehus (permisjon fra forsker-stilling på Fafo) For tiden også tilknyttet Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Mari Teigen, Dr. Polit. Forsker I, Senter for likestillingsforskning CORE og NORDICORE, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Redaksjonssekretær
Elin Rekdal Müller

Redaksjonsråd 
Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo
Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen
Anja Bredal, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akerhus
Jens Rydström, Lunds Universitet
Birgitta Haga Gripsrud, Universitetet i Stavanger
Erik Steinskog, Københavns Universitet
Elisabeth Lund Engebretsen, Universitetet i Oslo
Thomas Walle, Musea i Sogn og Fjordane

Kontakt
Tidsskrift for kjønnsforskning
KILDEN
Postboks 564
1327 Lysaker

Tel.: (+47) 22 03 80 83 / 22 03 80 80
(Gjeldende fra årgang 41, 2017)

Tidsskrift for kjønnsforskning er et vitenskapelig tidsskrift som utgis med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.   
Forfatterveiledningen for Tidsskrift for kjønnsforskning finner du her: http://kjonnsforskning.no/nb/tidsskrift-for-kjonnsforskning/vil-du-skrive.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon