Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Studielivskvalitet
Studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning
Hilde Larsen Damsgaard
Innhold Info Referanse
Boken handler om kvalitet i høyere utdanning. Et sentralt argument er at studentenes stemmer må bli hørt hvis vi skal få et mer nyansert kvalitetsbegrep. Boken bygger på en kvalitativ studie av studenters egne erfaringer med og opplevelser av kvalitet i utdanningen.

"En viktig bok om politisk styrte reformer og om hvordan dagens studenter fortjener en holistisk tilnærming."

- Kjetil Vikene, Forskerforum

Denne boken fremhever kvalitet i høyere utdanning som et flerdimensjonalt og flerstemt fenomen. Bokens omdreiningspunkt er begrepet studielivskvalitet. Det er etablert på basis av en kvalitativ studie om studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i det studiet de er en del av. Begrepet studielivskvalitet er et supplement til kvalitet forstått som målbarhet, nytte og effektivitet. Det består av de fem dimensjonene struktur, mestring, aktivitet, relasjon og transformasjon, forkortet til akronymet SMART. Studentene legger vekt på struktur og forutsigbarhet, samt krav og forventninger som er klare. De er opptatt av betydningen av mestringserfaringer og mestringstillit samt aktiviteter som fremmer dialog og samarbeid om læring. De understreker betydningen av relasjoner som gjør at de føler seg sett og tatt alvorlig. Gjennom studiet utvikler studentene seg både faglig og personlig, de erfarer en transformasjon. Sentralt i boken er refleksjoner rundt studentenes erfaringer, vilkårene for god studielivskvalitet og utfordringer knyttet til den rådende forståelsen av kvalitet i dagens høyere utdanning.

Nøkkelord: høyere utdanning, kvalitet, studielivskvalitet, studenters erfaringer, kvalitativ studie

This book emphasizes the importance of understanding quality in higher education as a complex and multi-faceted phenomenon. The primary focus of the book is on the concept of the Quality of Study Life. This is developed from a qualitative study of students views, perspectives and experiences of quality in higher education. The concept of Study Life supplements the notion of quality understood as measurability, utility and efficiency. The term encompasses five dimensions: Structure, Mastery, Activities, Relationships and Transformation (SMART). Students emphasize the importance of structure and consistency, as well as communicating clear requirements and expectations. They are concerned with experiencing accomplishments and building confidence, and value activities that promote dialogue and collaboration. They also emphasize the importance of relationships, of being seen and heard. Throughout their courses, students develop both professionally and personally – they undergo a transformation. Reflections on the students’ experiences, necessary conditions for achieving a high quality of study life, and challenges related to existing understanding of quality in higher education, are central to this book.

Keywords: Higher education, Quality, Quality of Study Life, Students’ experiences, Qualitative study
Hilde Larsen Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard er dosent og studiekvalitetsleder ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, som er en del av Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon