Unge i Norge bruker lite rusmidler, både straffbare og ikke-straffbare, mens rusbruken blant voksne er på nivå med gjennomsnittet i Europa. Det kan derfor ikke være straffens preventive effekt som er årsak til den lave ungdomsbruken av alkohol og tobakk.