Hvorvidt ansattes representanter i et styre har innflytelse på virksomheten er avhengig av to faktorer: hvilke krefter som ellers er dominerer i virksomheten og hvilke type saker som behandles i styret.