De viktigste erfaringene fra 20 år med konstante reformer er at reformene er for store, for dårlig utredet og lover for mye. Heldigvis finnes det seks metoder som kan hjelpe.