De to viktigste trendene i partienes programmer for stortingsvalget i år er en tillitsreform i offentlig sektor og flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo.