– Jeg mener at det nærmest er trakassering å bruke begrepet velferdsprofitør om en hel næring, sier Jan Grund. Han blir kalt helseforetaksmodellens far, og nå ser han at modellen bør endres. Men forsiktig.