Det er økende oppmerksomhet på at offentlige tiltak skal ha nytte for brukere og samfunn – heldigvis. Det hjelper, for eksempel, lite at et nytt IT-system blir levert med spesifisert funksjonalitet, til avtalt tid og uten overskridelse av budsjettet dersom systemet ikke blir brukt og leverer nytte som forutsatt.