De tre viktige styringsmodellene som har vært brukt i det offentlige, har alle sine styrker og svakheter med hensyn til å fremme innovasjon. En anerkjennelse av hybride løsninger kan være en stor fordel i offentlige virksomheter.