Personligheten til politikere spiller en rolle i valget av offentlig politikk. Reguleringen av teknologi forklares best ved en gammel god modell for politikkutvikling. Og forskningen på offentlig administrasjon er i en krise.