Tillit er et besnærende positivt begrep. Alle er for tillit. Allikevel er det grunn til å tro at en tillitsreform i offentlig sektor vil møte motstand, som alle organisasjonsendringer.