En organisasjon er en samling av ordninger som er blitt til etter inspirasjon av andre lignende ordninger. Såpass enkelt, og inspirerende, kan det sies. Men hvor mye endring tåler ordningen?