Departementsrådene må være et mer markert og sterkere bindeledd mellom politikere og embetsverk.