Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-3)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De to viktigste trendene i partienes programmer for stortingsvalget i år er en tillitsreform i offentlig sektor og flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

(side 4-7)
av Tom Eide
Sammendrag

Tillit er et besnærende positivt begrep. Alle er for tillit. Allikevel er det grunn til å tro at en tillitsreform i offentlig sektor vil møte motstand, som alle organisasjonsendringer.

(side 8-11)
av Laila Borge
Sammendrag

De rødgrønne partiene lover mer tillit til de ansatte og en mer produktiv offentlig sektor hvis de kommer til makten. Men hvordan skal den egentlig se ut og gjennomføres?

(side 12-15)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Dersom ledere og ansatte i forvaltningen skal få mer tillit, får de nødvendigvis også mer ansvar. Da øker behovet for å tenke igjennom hvordan ansvar skal plasseres, og hvordan det skal gjøres gjeldende.

Tidstegn
(side 16-19)
av Cathrine M. Hansen
Sammendrag

Personligheten til politikere spiller en rolle i valget av offentlig politikk. Reguleringen av teknologi forklares best ved en gammel god modell for politikkutvikling. Og forskningen på offentlig administrasjon er i en krise.

(side 20-22)
av Arild Aspøy
Sammendrag

En organisasjon er en samling av ordninger som er blitt til etter inspirasjon av andre lignende ordninger. Såpass enkelt, og inspirerende, kan det sies. Men hvor mye endring tåler ordningen?

Aktuelt
(side 24-27)
av Mette Sønderskov & Siv F. Magnussen
Sammendrag

De tre viktige styringsmodellene som har vært brukt i det offentlige, har alle sine styrker og svakheter med hensyn til å fremme innovasjon. En anerkjennelse av hybride løsninger kan være en stor fordel i offentlige virksomheter.

(side 28-29)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De viktigste erfaringene fra 20 år med konstante reformer er at reformene er for store, for dårlig utredet og lover for mye. Heldigvis finnes det seks metoder som kan hjelpe.

(side 30-31)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Departementsrådene må være et mer markert og sterkere bindeledd mellom politikere og embetsverk.

Røde tråder
(side 32-35)
av Øystein Marianssønn Hernæs
Sammendrag

Unge i Norge bruker lite rusmidler, både straffbare og ikke-straffbare, mens rusbruken blant voksne er på nivå med gjennomsnittet i Europa. Det kan derfor ikke være straffens preventive effekt som er årsak til den lave ungdomsbruken av alkohol og tobakk.

(side 36-37)
av Arild Aspøy
Sammendrag

– Jeg mener at det nærmest er trakassering å bruke begrepet velferdsprofitør om en hel næring, sier Jan Grund. Han blir kalt helseforetaksmodellens far, og nå ser han at modellen bør endres. Men forsiktig.

Påtegninger
(side 38-41)
av Gro Holst Volden, Magne Jørgensen, Kjetil Holgeid & Helene Berg
Sammendrag

Det er økende oppmerksomhet på at offentlige tiltak skal ha nytte for brukere og samfunn – heldigvis. Det hjelper, for eksempel, lite at et nytt IT-system blir levert med spesifisert funksjonalitet, til avtalt tid og uten overskridelse av budsjettet dersom systemet ikke blir brukt og leverer nytte som forutsatt.

(side 42-47)
av Inger Marie Hagen
Sammendrag

Hvorvidt ansattes representanter i et styre har innflytelse på virksomheten er avhengig av to faktorer: hvilke krefter som ellers er dominerer i virksomheten og hvilke type saker som behandles i styret.

3-2021

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Hilde Nakken, Direktoratet for økonomistyring og forvaltning

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Dag Stokland, Agenda Kaupang A.S.

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet et reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon