Det finnes åtte måter politiske ideer sprer seg på. Økonomer i staten er mer teknokratiske enn andre byråkrater. Og det er tre viktige ingredienser som må til for å danne effektive nettverk for grønne løsninger. Dette er noen hovedtanker på forskningsfronten innenfor offentlig administrasjon nå.