Når politikk skal underbygges med fakta, settes det gjerne ned et ekspertutvalg. Tar oppdragsgiverne grep for å sikre at utvalgets konklusjoner blir fordelaktige for oppdragsgiverne?