Offentlige utvalg som skriver Norges offentlige utredninger, spiller en viktig rolle i utviklingen av politikken som føres av regjeringen. Men hvilke politiske og byråkratiske føringer legges egentlig på utvalgene som skriver disse utredningene?