Det faglige grunnlaget for politikk står på mange måter svakere enn noensinne. De politiske vurderingene trumfer ofte faglige råd. Er det på tide å gjøre dette maktforholdet enda tydeligere?