Ønsket om en offentlig sektor som er mer endringsorientert og innovativ, kombinert med ønsket om et langt sterkere samarbeide på tvers, er en mer krevende oppgave enn det kan virke som.