Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-6)
av Stine Hesstvedt
Sammendrag

Offentlige utvalg som skriver Norges offentlige utredninger, spiller en viktig rolle i utviklingen av politikken som føres av regjeringen. Men hvilke politiske og byråkratiske føringer legges egentlig på utvalgene som skriver disse utredningene?

(side 8-11)
av Laila Borge
Sammendrag

Når politikk skal underbygges med fakta, settes det gjerne ned et ekspertutvalg. Tar oppdragsgiverne grep for å sikre at utvalgets konklusjoner blir fordelaktige for oppdragsgiverne?

(side 12-15)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det faglige grunnlaget for politikk står på mange måter svakere enn noensinne. De politiske vurderingene trumfer ofte faglige råd. Er det på tide å gjøre dette maktforholdet enda tydeligere?

(side 16-19)
av Trond Fevolden
Sammendrag

Ønsket om en offentlig sektor som er mer endringsorientert og innovativ, kombinert med ønsket om et langt sterkere samarbeide på tvers, er en mer krevende oppgave enn det kan virke som.

Tidstegn
(side 20-23)
av Cathrine M. Hansen
Sammendrag

Det finnes åtte måter politiske ideer sprer seg på. Økonomer i staten er mer teknokratiske enn andre byråkrater. Og det er tre viktige ingredienser som må til for å danne effektive nettverk for grønne løsninger. Dette er noen hovedtanker på forskningsfronten innenfor offentlig administrasjon nå.

Aktuelt
(side 24-27)
av Thomas Myksvoll
Sammendrag

Av Solberg-regjeringens reformer er kommune- og regionreformene de kanskje mest debatterte og kontroversielle. De to reformene er et uttrykk for en økonomisk teori om offentlig sektor og styring som karakteriseres av forenkling og effektivisering gjennom stordriftsfordeler.

(side 28-30)
av Øystein M. Hernæs
Sammendrag

Evaluering av innføring av lovendring om plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år viser liten eller ingen effekt. Kanskje var det fordi kommunene allerede gjorde mye av det som var intensjonen?

(side 32-35)
av Christine Marcussen
Sammendrag

Regjeringen skal evaluere den nasjonale terskelverdien. Får vi endelig svar på om økningen var et hensiktsmessig tiltak for å nå regjeringens mål om forenkling av de mindre anskaffelsene, mer effektiv bruk av offentlige midler og reduksjon av kostnader?

(side 36-39)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De norske analysene av krisescenarier skiller seg sterkt fra de som brukes i våre naboland og i Storbritannia. Øker det sjansene for å ta feil neste gang?

(side 40-41)
Sammendrag

Å beregne sannsynlighet er viktig for å vurdere hvilken hendelse som skal prioriteres ved planlegging av forebygging og beredskap.

Røde tråder
(side 42-45)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Opposisjonen på Stortinget har gått inn for en tillitsreform, som vil bety en stor omveltning i forvaltningspolitikken. En ny undersøkelse demonstrerer hvor stort tillitsgap det faktisk er mellom de styrende og de styrte i offentlig forvaltning.

(side 46-47)
av Øystein Blymke
Sammendrag

Gjennom de seneste årene har den mer overordnede parlamentariske styringen av politiet fått utvikle seg. Samtidig krever Stortinget at regjeringen driver en mer aktiv etatstyring.

2-2021

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet et reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon