Gjenreisingen av regjeringskvartalet er et stort, komplisert og dyrt byggeprosjekt. Dessverre er det grunn til å tro at andre alternativer blir dyrere.