Ekspertutvalget for utredning av offentlig finansierte velferdstjenester leverer grundige kartlegginger og nyanserte diskusjoner. Dessverre drukner mye i en politisert og støyfull debatt ført på spinkelt grunnlag.