Et av statens fond ledes av mannen som har den høyeste lønnen blant statlige ledere. Spesielle ordninger for belønning av de ansatte, kan ha ført fondet bort fra den opprinnelige hensikten Stortinget hadde med fondet.