Omverdenen reagerte med overraskelse da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i fjor høst presenterte prisen for det nye regjeringskvartalet. En forventet kostnad på 31 milliarder kroner var mer enn de fleste hadde sett for seg. I denne artikkelen gjør jeg rede for hvorfor kostnaden har økt så mye, og diskuterer om utbyggingen kan bli enda dyrere.