Flere stortingspartier foreslår nye statlige selskaper og mer målrettede fond for å få fart på den grønne omstillingen. Det kan virke mot sin hensikt, mener ekspertene vi har snakket med.