Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Laila Borge
Sammendrag

Flere stortingspartier foreslår nye statlige selskaper og mer målrettede fond for å få fart på den grønne omstillingen. Det kan virke mot sin hensikt, mener ekspertene vi har snakket med.

(side 6-7)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Stadig flere statlige fond ser dagens lys, og flere blir foreslått. Hovedformålet med fondene som nå foreslås, er at de skal finansiere grønne investeringer, og miljøvennlig teknologi spesielt. Men statlige fond har både mange fordeler og store utfordringer.

(side 8-9)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Et av statens fond ledes av mannen som har den høyeste lønnen blant statlige ledere. Spesielle ordninger for belønning av de ansatte, kan ha ført fondet bort fra den opprinnelige hensikten Stortinget hadde med fondet.

(side 10-13)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Demokratisjokket i USA har gitt fornyet debatt om ytringsklima og demokratiets sårbarhet. Konspirasjonsteorier skal bekjempes mer effektivt, og man skal slå ned på falske nyheter og såkalt falsk balanse. Ambisjonen er god, men den kan også være undergravende.

Tidstegn
(side 14-17)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

Det er praktiske og ikke politiske årsaker som gjør at kommuner tar tilbake tidligere privatiserte tjenester. Dette og to andre overraskende konklusjoner kan du lese i vår oversikt over fronten i internasjonal forskning.

(side 18-21)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

To politikerbiografier fra høsten 2020 gir et unikt og nyttig innblikk i politikkens maskinrom. For Thorbjørn Jagland kom statsministerskiftet i 1996 like overraskende som for alle andre. Da Trine Skei Grande ble kulturminister i 2018, hadde hun jobbet seg inn i regjeringsprosjektet gjennom grundige forhandlinger.

Røde tråder
(side 22-25)
av Morten Welde
Sammendrag

Omverdenen reagerte med overraskelse da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i fjor høst presenterte prisen for det nye regjeringskvartalet. En forventet kostnad på 31 milliarder kroner var mer enn de fleste hadde sett for seg. I denne artikkelen gjør jeg rede for hvorfor kostnaden har økt så mye, og diskuterer om utbyggingen kan bli enda dyrere.

(side 26-27)
av Nikolai Astrup
Sammendrag

Gjenreisingen av regjeringskvartalet er et stort, komplisert og dyrt byggeprosjekt. Dessverre er det grunn til å tro at andre alternativer blir dyrere.

(side 28-31)
av Mari Skogland
Sammendrag

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser blir standarden i det nye regjeringskvartalet, som mange andre steder i det offentlige. Forskningen viser at dette har mange fordeler. De store ulempene som også følger med, kan bare reduseres gjennom organisatoriske tilpasninger og en ledelse som følger opp.

Aktuelt
(side 32-35)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Gjennom 30 år har Stat & Styring dekket de vesentlige sidene ved utviklingen av den norske statsforvaltningen. Temaene som ble diskutert for 30 år siden, er på mange måter de samme som blir diskutert nå. Men noen løsninger er helt nye.

(side 36-39)
av Øystein M. Hernæs & Henning Øien
Sammendrag

Ekspertutvalget for utredning av offentlig finansierte velferdstjenester leverer grundige kartlegginger og nyanserte diskusjoner. Dessverre drukner mye i en politisert og støyfull debatt ført på spinkelt grunnlag.

(side 40-43)
av Håkon Kavli
Sammendrag

Det er en uttalt målsetting at politikkutviklingen skal baseres på et pålitelig og relevant kunnskapsgrunnlag. Så hvordan kan vi best fremme bruk av forskning i forvaltningen, og hvordan skal vi balansere hensyn til forskningsfunn med andre hensyn i politikkutviklingen?

(side 44-47)
av Tord Skogedal Lindén, Dag Arne Christensen & Rune Ervik
Sammendrag

Velferdstjenester kan leveres av offentlige, kommersielle, ideelle og frivillig aktører, og det hevdes ofte at frivillig arbeid vil bli viktigere. Da trenger vi kunnskap om hva de som skal motta slike tjenester i fremtiden, tenker om en slik politikk.

(side 48-51)
av Adrian Michalak-Paulsen, Heidi Dolven, Andreas B. Johansen & Susanne Ringdal
Sammendrag

Vi er alle på jakt etter en universelt saliggjørende metode for å løse problemer og skape innovasjon i offentlig sektor. En slik metode finnes naturligvis ikke. Tjenestedesign er et eksempel på en nyttig og effektiv metode, men ikke for alle og ikke til alt.

Påtegninger
(side 52-55)
av Rein Blomquist
Sammendrag

En konflikt om pengespillreklame på norske TV-skjermer belyser hvordan tolkningsrammer forankret i kulturelle verdier kan være effektive verktøy for politisk påvirkning. Dette synliggjøres når internasjonale markedsaktører utfordrer norske myndigheters lovgivning og regulering.

(side 56-59)
av Daniel Farstad
Sammendrag

Covid-19-lovgivningen har fra første stund blitt møtt med skarp kritikk. Ett av kravene fra kritikerne – om demokratisk kontroll med regjeringens beslutninger – er historisk sett tett knyttet til fenomenet fullmaktslovgivning.

1-2021

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet et reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon