Vil tilsyn med offentlige oppdragsgiveres anskaffelser bidra til flere gode innkjøp og færre brudd på anskaffelsesregelverket? Denne problemstillingen har vært løftet i ulike arenaer uten at noe er blitt iverksatt.