Lenge har organisasjonsforskere tenkt at når ansatte ikke sier ifra, er det et tegn på at de er enige i det ledelsen gjør. Nå er det imidlertid flere som ser at stillhet kan være et strategisk valg.