Den mest leste artikkelen i Stat & Styring de siste årene var skrevet av tre forskere som har studert samskaping som en reformstrategi for offentlig sektor. Her er en oppdatering av hvordan denne ideen har utviklet seg siden artikkelen sto på trykk.